ROI – måling af effekt er en af de største udfordringer i arbejdet med CSR

Tetra Tech https://www.tetratech.com/ var i dag vært ved konference med overskriften: “Innovations in Social Impact Measurement”. Med deltagere fra private virksomheder, NGO’er, konsulentvirksomheder og forskere fra universiteter, blev der i dag sat fokus på en af de største udfordringer i arbejdet med at gøre virksomheder mere bæredygtige; nemlig manglen på tal og erfaringer til vurdering af potentiel ROI (return on investment).

På direktionsgangen er der behov for at vide, hvad en investering i CSR vil give virksomheden på kort og lang sigt, og hvad der vil ske, hvis man ikke ændrer strategi.

NGO’er, universiteter, rådgivningsvirksomheder mv. kæmper med dette faktum, når de skal indgå i samarbejde med virksomheder, både private og offentlige. Udfordringen ligger i mangel på sammenlignelige målinger, samt estimering af de resultater disse potentielle investeringer vil give. Her kunne en “pålidelig krystalkugle” være meget nyttig, for meget af denne viden og erfaring vil først være til stede, når nok virksomheder har arbejdet med det i en årrække. Flere faktorer kan slet ikke estimeres – (eller er svære at måle) – hvordan måler man fx følgende i kr.?:

  • At virksomheden bliver meget mere attraktiv for medarbejdere?
  • Hvis man vælger at ændre produktionen, så den bliver bæredygtig, hvor mange flere produkter vil man sælge og med hvilken profit – hvad ville udfaldet blive hvis man ikke ændrede strategi og verden ændrede sig radikalt?
  • Hvordan vil investorer reagere på det øgede fokus på ansvarlighed, eller mangel på samme?
  • Hvordan måles den samfundsøkonomiske værdi på evt. hjælpeprogrammer og velgørenhed?
  • Hvordan måles effekten på vores klode? Hvis vi havde en form for fælles “verdensvaluta” til måling af dette, ville det blive mere transparent og attraktivt at arbejde med.

Alle deltagere i panelet kæmper med disse udfordringer, der er en klar forståelse af, virksomhedernes behov for tal, man kan bære videre til bestyrelseslokalet, men tallene findes bare ikke.    

Men hvordan bliver vi bedre til at måle, rapportere og estimere?

Der findes et hav af information som kan bruges: 

  • Big data
  • Rapporter
  • Analyser
  • Opsamling af brugeradfærd on-line og off-line
  • Dataindsamling og mapping fx via droner (denne er dog usikker set i lyset af evt. forbud pga. misbrug af droner – fx. Angreb på olie)

Ovennævnte kan i fællesskab indsamle en masse viden, men ofte mangler fortolkningen og forståelsen af disse data. Mange data bruges kun een gang, panelet estimerer at 90% af nye spørgsmål, givetvis kan besvares via de sekundære data som allerede findes, evt. suppleret med en enkelt primær analyse. Der er behov for, at vi bliver bedre til at katalogisere, samle, sammenligne og genbruge data, og derved forbedre forståelsen af sammenhængen. Der kæmpes fra flere sider bl.a. tech virksomheder, rådgivningshuse og universiteter for at få lavet måleredskaber, som kan bruges. De første har set dagens lys og skal nu “bestå deres prøve” før man tør stole på dem som et redskab til brug for ROI, men har kloden tid til at vente? 

Faktum er, at vi skal accelerere arbejdet med CSR, for at nå målene for 2030, og jo flere der springer ud i at arbejde med CSR nu, jo hurtigere får vi resultater og den viden der skal til, for at guide de mere skeptiske og konservative virksomheder i gang med at blive mere socialt ansvarlige.

Leave a Reply

Up ↑