Tør I heller ikke fortælle om de bæredygtige tiltag I allerede gør?

Hvad er bæredygtighed? Hvordan kan I arbejde med verdensmålene? Skal I lave frivillig rapportering i jeres årsregnskab? Kan det overhovedet betale sig at bruge energi og ressourcer på at arbejde med bæredygtighed? Det er spørgsmål som mange små og mellemstore virksomheder stiller sig selv i tiden.

Mange virksomheder er meget i tvivl om, hvordan de griber opgaven med at bliver mere bæredygtige an, og om de overhovedet skal gøre mere. Der har været talt og skrevet rigtig meget om emnet, og jeg kan godt forstå, at man som mindre eller mellemstor virksomhed er i tvivl. Jeg er ofte stødt på virksomheder, som faktisk allerede gør det rigtig godt, men som er bange for at kommunikere det de allerede gør, for hvad nu hvis de bliver anklaget for greenwashing og hængt ud i medierne? Det er så udbredt et fænomen, at det har fået et navn nemlig greenhushing. Jeg synes at det er rigtig trist, at de som arbejder seriøst med bæredygtighed, måske “bare” fordi de er /ordentlige og egentlig altid har gjort det, ikke tør kommunikere det. Årsagen er, at mange har prøvet, at udnytte det potentiale der er ved at snyde og overdrive i deres kommunikation. Det er så udbredt at Forbrugerombudsmanden har været nødt til at gå ind i sagen og konkretiseret hvad man må og ikke må.

Det kan være meget uigennemskueligt, hvordan man sikrer, at de gode tiltag ikke bliver fejlvurderet og derved også kommer i karambolage med markedsføringsloven.

Derfor anbefaler jeg nu mine kunder at overveje ESG rapportering, ud fra de 15 nøgletal som er anbefalet her. Det er meget håndgribeligt, transparent og dokumenterbart. Mange kender endnu ikke det store til ESG rapportering, men det gør investorerne, og det bliver mere og mere udbredt. Den frivillige rapportering anbefales også af Dansk Erhverv, flere revisionshuse, investeringsforeninger m.fl. og er desuden internationalt anerkendt. Ud over at konkretisere tiltag udfra målinger er ESG rapporteringen også god til strukturere yderligere tiltag, så de gør størst forskel for virksomheden, dens interessenter og omverdenen. Endelig kan rapporteringen bruges ifm. rekruttering, fx ansættelser hvor potentielle medarbejdere spørger ind til virksomhedens bæredygtige profil og purpose generelt.

Jeg har her samlet lidt kort information om ESG rapportering, samt kort beskrevet nogle af fordelene ved at lave en frivillig ESG rapportering ifm. årsregnskabet.

Leave a Reply