Der er lys forude – men hvordan bliver vores vej til det nye “normal”?

Mette Frederiksens pressemøde i går, hvor hun meget forsigtigt åbnede op for en mulig trinvis genåbning af Danmark efter påske, har nok sat de flestes tanker i gang – for hvordan bliver det?

Der er allerede nu mange gisninger, holdninger og udtalelser, en af dem som jeg synes giver mest mening for mig er McKinseys femtrins udviklingsplan som kører over følgende stadier: Resolve, Resilience, Return, Reimagination, and Reform. De fem trin starter, der hvor vi er i dag, med løsning af smitte udfordringen, til den dag alt er helt normalt igen. Længden af de forskellige faser vil givetvis variere, ingen ved helt forholdsvist hvordan, eller hvor mange af faserne, der kan blive bearbejdet på samme tid. Det vil sikkert også variere fra land til land, og fra branche til branche, kun tiden vil vise det.

Reimagination og Reformation er i mine øjne det mest positive i processen. Jeg har i mit verdensbillede valgt at samle de to under et til Remake – vi har på baggrund af de seneste uger skulle tænke og agere helt anderledes end tidligere, og måske har vi i den svære tid også fundet ting, som vi vil arbejde på, får en plads i det “nye normal”?

Set i et virksomhedsperspektiv har mange skullet skære helt ind til benet og mere til, og finde ud af, hvad der virkelig er “need to have” og ikke bare “nice to have”. I opgangstider er der en tendens til, at vi bliver mere og mere forvente, og derfor hæver vores forventninger til vores minimumskrav. 

Når der skal ske besparelser, er det vigtigt at det gribes rigtigt an, en spareøvelse kan muligvis også hjælpe på lang sigt, og stille virksomheden stærkere til andre turbulente tider. EY har beskrevet syv vigtige faktorer, man bør overveje ifm. besparelser, som måske kan inspirere til at gøre det “rigtigt”.

For nogle virksomheder, som har overskuddet og økonomien til det, kommer nytænkning sikkert også på dagsordenen i disse dage, hvor der er tid til at stoppe op og reflektere. Der gøres måske tanker om, hvordan markedet ser ud på den anden siden, bliver vores prioriteter ændrede? Bliver verden mere sammenhængende, eller bliver vi meget nationalt tænkende og beskyttende? Hvordan vil det påvirke virksomhedernes værdikæder og designprocesser? Om det er det EY har tænkt, ifm. med opkøbet af innovationsbureauet Doberman vides ikke. Jeg synes, at det er en spændende tiltag og et fint supplement til deres kerneforretning. 

På det menneskelige plan, vil der givetvis også ske en del.  Vi har de seneste uger lært et nyt begreb “at være sociale på afstand”. Det bliver spændende at følge om vi når hverdagen igen indtræffer, fortsat vil være sociale på afstand og mødes i virtuelle fora? Vil fremtidens handel og kommunikation i endnu højere grad foregå online? DI har nævnt at e-handel og brug af hjemmesider har taget fart under corona krisen, mange har desuden set nye forretningspotentialer online, som skal videreudvikles efter corona krisen.

Hvordan forbrugerne vil efterspørge på den anden side af krisen bliver spændende at se. Flere mener, at der på trods af stram økonomi, vil blive øget fokus på både økonomisk og social bæredygtighed og miljøet – kun tiden vil vise det, men vi har da lov at håbe.

One thought on “Der er lys forude – men hvordan bliver vores vej til det nye “normal”?

Add yours

  1. Om der bliver øget fokus på bæredygtighed afhænger af om regeringen og EU fastholder grønne kurs og accellererer den så støtte bidrager til at smv virksomhederne kommer igang. Forbrugerne skal også ha incitamenter – fx voksede e- handlen pga krisen pressede priserne på nettet ned. Folk går efter gevinster. Her et bud på at smv kan få grøn glæde af regeringen accelererer cirkulær økonomi

    https://www.altinget.dk/miljoe/artikel/jakob-zeuthen-styrk-den-cirkulaere-handlingsplan-allerede-i-2020#.XphZgw-dA0I.linkedin

Leave a Reply

Up ↑