Overskuelig tilgang til grøn omstilling

I den forgange uge har jeg haft onlinemøder med flere større virksomheder. Her er det gået op for mig, at noget af det, som jeg betragter for såre enkelt, af flere virksomhedsledere ses som meget kompliceret. Årsagen er naturligvis, at grøn omstilling og bæredygtighed er min hverdag. For mange andre står det stadig som lidt af en udfordring og så alligevel ikke… Rigtig mange virksomheder er faktisk ret langt i arbejdet med bæredygtighed, de ved det bare ikke. Her er typisk tale om det, jeg kalder for “ordentlige virksomheder”. De arbejder ud fra en god forretningsmoral og med hensyn til andre og miljø. Og det er rigtig god forretning.

De arbejder allerede med FN´s verdensmål – ved det bare ikke

Det viser det sig ofte, at virksomhederne allerede er i færd med flere af FN’s verdensmål, men tænker ikke på det som sådan. Min rolle er så at få spurgt ind til det jeg kalder for “pralelisten” – ikke noget ret mange bryder sig om at lave. Via en “praleliste” med alle de gode ting virksomheden gør, kan jeg oftest lave en systematiseret plan for, hvordan der fremadrettet kan arbejdes strategisk med bæredygtighed. Og når denne strategi derefter konkretiseres via specifikke målsætninger i et ESG regnskab ((naturligvis tilpasset branche og muligheder), er vi faktisk meget langt og processen herefter er overskuelig.

ESG regnskab – allerede et krav fra mange interessenter

Ud over at komme godt igang med den bæredygtige omstilling, åbner det at have et ESG regnskab mange døre. Medarbejdere, investorer, kunder, samarbejdspartnere, banker m.fl. kan ud fra ESG regnskabet vurdere virksomheden. Nogle siger, at ESG regnskabet bliver det væsentligste vurderingsparameter. Først når ESG regnskabet er godkendt, kigges der videre på nøgletal.

Det at komme igang behøver ikke koste en formue – og giver en rigtig god mavefornemmelse. Samtidig kommer I ikke på bagkant ift. kommende politiske tilbage. Kom på forkant og få mange af de fordele, der ligger i at påbegynde et ESG regnskab.

Leave a Reply

Up ↑