New Era skifter navn til cApung

Ud over ændring af navn og logo, bliver der fremadrettet endnu mere fokus på selve igangsættelsen af transformationen til grøn forretning og ESG rapportering. Vi hjælper med at finde målsætninger og lave strategi, som er til at gå til, i “mundrette bidder” – understøttet af ESG rapportering.

Derudover er der nu endnu flere bag virksomheden i form af flere tætte partnerskaber, som understøtter arbejdet med SMV’er professionelt. Vi hjælper fortsat med at lave ansøgninger til de mange puljer, der er til rådighed – vi er selv godkendte som rådgivere til GCO og SMV digital puljerne. Vi opfordrer alle virksomheder til at overveje at igangsætte den grønne omstilling nu, hvor der måske er lidt ufrivillig ekstra tid pga COVID. Derved bliver I bedre rustet, når hjulene for alvor begynder at køre igen. Der findes både individuelle og kollektive puljer. Jeg har netop deltaget i rådgivermøde med GCO puljen og der er stadig mange penge som skal fordeles til virksomheder, som er klar til at igangsætte arbejdet med den grønne omstilling. Skriv eller ring gerne, så kan vi vende mulighederne. Vi glæder os til at høre fra dig. #ESG #GCO #CSR #SDG

Leave a Reply

Up ↑