Hvordan sikrer vi, at ESG ikke bliver for kompliceret for de små og mellemstore virksomheder?

Jeg var i denne uge igen ude og undervise i ESG. Tidligere skabte jeg overblik for de studerende og konsulenter. Nu er jeg på et sted, hvor jeg ved, at jeg desværre ofte har skabt mere forvirring end klarhed, når jeg forlader dem igen. Det skyldes den voksende kompleksitet, der er på området. Der er efterhånden utrolig mange “vejledninger” til, hvordan ESG rapportering skal “læses” af investorer og gribes an af virksomhederne. I denne uge valgte jeg at fokusere på: CSRD: Corporate Sustainability Reporting Directive, TCFD: Task Force on Climate-related Financial DisclosuresPRI: Proponent of Responsible Investment og SFDR: Sustainable Finance Disclosure Regulation.

Geografiske forskelle – og forskellige vurderingskriterier

Der er også geografiske forskelle i, hvordan landene vurderer væsentligheden af hhv. E, S og G. I Japan går de fx mest op i G hvorimod i Frankrig går de mest op i S. Vurderingskriterier mv. gør også læsningen af rapporterne kompliceret, ofte vurderer forskellige store rådgivningshuse samme tal forskelligt. Jeg kan godt forstå at det skaber forvirring, særligt for de mindre, som ikke har ressourcer til at dykke ned i det.

Fortsat fokus på 15 udvalgte parametre

Vi synes, at det er utrolig ærgerligt, at udviklingen går den vej. ESG er i vores øjne et redskab, som kan medvirke til transparens og hjælpe med retning for virksomhederne i deres arbejde med at blive mere bæredygtige. I ESG rapporteringen kan der ikke skjules manglende tiltag i en tekst. ESG tallene taler deres klare sprog – når der sammenlignes på de samme parametre. Den enkelte virksomhed kan naturligvis selv vælge, hvilke parametra de ønsker at rapportere på. Vores tilgang for SMV virksomheder er fortsat at starte med de 15 parametre som FSR, Nasdaq Copenhagen og Finansforeningen anbefaler, og så tilføje 5 -10 relevante for branchen. Disse ligger typisk i tråd med de verdensmål virksomheden har valgt at arbejde med. Efterfølgende kan virksomhederne så tilkoble de parametre, som falder naturligt i forhold til virksomhedens bæredygtighedsstrategi.

Vi brænder fortsat for at hjælpe små og mellemstore virksomheder med på rejsen. Forenkling og transparens er stadig vores primære tilgang. I næste uge starter vi op på tre nye kunder, alle spændende virksomheder, som har set fordelen med at komme med på bæredygtighedsrejsen og ESG rapporteringen nu. Glæder os rigtig meget til samarbejdet.

One thought on “Hvordan sikrer vi, at ESG ikke bliver for kompliceret for de små og mellemstore virksomheder?

Add yours

Leave a Reply

Up ↑