Fremtiden i tekstilbranchen

Der er håb – flere teknologier er klar og meget mere på vej . Vi fik spændende input til recycling af tekstiler

Prioritering af tid i en travl hverdag er ofte en større udfordring, men mit valg med at sidde på “skolebænken” til “Åben workshop: Tekstil ressourcer – genanvendelse nu og i fremtiden” i Herning i går eftermiddag, var rigtig godt – der kom mange spændende input til recycling af tekstiler. Der hersker jo ingen tvivl om at tekstilbranchen er udfordret. Workshoppen var en del af aktiviteterne i tilknytning til Tekstilsymbiose Herning.

Og vi nåede langt omkring:

Recycling metoder:

Der blev gennemgået status på de forskellige recycling – mekanisk genanvendelse, thermisk genanvendelse og kemisk genanvendelse. 

Nye tekstilmøller blev præsenteret: 

Textile change, rester, weturn, circular systems, yarn to yarn og cure. Vi fik præsentationer fra forskellige førende producenter/aktører i Europa. Heriblandt både de som producerer garner, wowen til videre forarbejdning som re:newcell producenten af Circulose, og de som selv har hele værdikæden til den endelige style til slutkunde som Rifó. Mange er heldigvis i gang, men forbrugernes valg af de ofte dyrer recirkulerede produkter vil blive afgørende for deres overlevelse og vækst.

Tekstilaffaldsstrømme

Via en paneldebat fik vi et godt indblik i, hvorfor det ikke bare lige er sådan at få indsamlet kasserede tekstiler til genbrug. Her var deltagere fra Røde kors genbrug, Miljøstyrelsen, Dansk affaldsforening, Genbrug og affald Herning Kommune, Deloitte og Trasborg. En virkelig øjenåbner for mig. Her blev. bl.a. vendt:

Tekstilaffald og tekstil genbrug – det er vigtigt at holde de to adskilt. 

Tostrømsløsning: man vil tilgodese at velgørenhedsorganisationerne fortsat får det genbrugelige tøj, men forbrugerne skal sortere tekstilaffald fra – altså tøj, som er i for dårlig stand, til at kan gå videre til ny forbruger.

Take back løsninger fra producenterne.

Udvidet produktansvar (endnu ikke vedtaget)

Hvis forslaget vedtages vil de økonomiske omkostninger ved afskaffelse af kasseret tekstil blive lagt på producenterne frem for forbrugerne, som det er i dag. Franskmændene er i gang. Producenterne vil kunne få rabat hvis de laver nogle produkter som er mere miljøansvarlige.

Endelig var paneldebatten kort rundt om:

  • Husstandenes rolle – hvordan lærer vi borgerne at lave den rette. 
  • Flows hvor ryger det hen.
  • Eksport del – hvor ryger tingene hen til sidst.
  • Følsomhedsanalyser.
  • Fremtidsperspektiver – potentialer, og hvad der ser ud til at lykkes og ikke lykkes.

Jeg er ikke ekspert, men vil grave dybere ned i de enkelte områder, af ren og skær interesse og naturligvis også, så jeg kan sparre og guide mine kunder inden for tekstilindustrien til next step. Dette er blot et af elementerne til at komme i gang med en mere fremtidssikret bæredygtig forretning.

Leave a Reply

Up ↑