Er I opmærksomme på forslagene til den kommende EU strategi for tekstilbranchen?

Efterladenskaberne af hurtig mode

Globalt set er tekstilbranchen den industri, som har den fjerdestørste negative indvirkning på miljøet. Branchen står for den tredjestørste negative indvirkning på vand- og arealanvendelse. Den femtestørste negative indvirkning på overforbrug af råvarer samt CO2 udledning. Der vil den kommende EU strategi for tekstilbranchen gøre noget ved. 

EU’s forslag til ny tekstilstrategi

EU kommissionen har derfor planer om at tilføre øgede bæredygtighedskrav til tekstilbranchen og bane vejen for, at branchen bliver CO2 neutrale. I marts 2022 introducerede EU en bæredygtighedsstrategi med fokus på cirkulære tekstiler. Formålet med strategien er at skabe en vision med konkrete tiltag, som skal være med til at sikre tekstilprodukterne, der bliver solgt i EU bliver mere langtidsholdbare og genanvendelige. Der er stærkt fokus på fremadrettet at producere mest muligt i genbrugsfibre uden gifte og kemikalier i overensstemmelse med sociale og miljømæssige standarder. Disse nye tiltag skal være med til at skabe en renere og mere retfærdig industri end hidtil.

Europærernes kæmpe overforbrug

Gennemsnits europæeren smider i gennemsnit 11 kilo tekstiler ud hvert år. Antallet af gange vi bruger et stykke tøj er faldende, hvilket understreger det uholdbare mønster af overproduktion og overforbrug. Af den samlede produktion af tekstiler, står europa for en væsentlig procentdel af forbruget. Særligt fast fashion har overtaget det europæiske tekstilmarked de seneste år. Dette medfører et stort spild af ikke vedvarende ressourcer, såsom fremstilling af syntetiske fibre fra fossile brændstoffer. Derudover er der en række andre problemer i forbindelse med tekstilbranchen såsom børnearbejde, tvangsarbejde, kønsdiskrimination og generelt dårlige arbejdsvilkår. EU kommissionens strategi har i den forbindelse også fokus på arbejdsvilkårene.

Tidslinje for udvikling i tekstilbranchen

For at danne et overblik over europas påvirkning og kommende tiltag har vi udarbejdet følgende tidslinje:

Forslag til kommende EU strategi for tekstilbranchen

 • Indførelse af obligatoriske krav til miljøvenligt design
  • Dette skal være med til at forlænge det enkelte tekstil produkts levetid, og anses som den mest effektive strategi. Længere holdbarhed af tekstil understøtter den cirkulære forretningsløsning, som skaber grundlag for genbrug, leje, reparation og retur tjenester. Det vil også være en god omkostningsbaseret løsning for forbrugeren. Derudover vil det effektivt reducere branchens miljø- og klimapåvirkning.
 • Stop destruktion af usolgte og/eller returnerede tekstiler
  • Tekstilbranchen vil i den forbindelse skabe et langt mindre spild af ressourcer og værdi. Der kan være krav om en gennemsigtigheds forpligtelse, som vil påvirke store virksomheder til at offentliggøre mængden af kasserede og destruerede produkter. Samtidig er der fokus på virksomhedernes strategi vedrørende genbrug og genanvendelse. Der kan fremadrettet være fokus på specialfremstilling af tekstiler, der vil reducere returneringen og CO2 aftrykket.
 • Grønne krav om rigtige bæredygtige produkter
  • Krav til at forbrugerne har den rette information om tekstilprodukterne, der også kan anses som deres kommercielle garanti for holdbarhed. Der er her tale om tredjeparts verifikation for ekstra troværdighed og mærkater, som kun vil være tilladt, hvis der er dokumentation for anerkendt miljøvenlige strategier.
 • Udvikling af nødvendige kompetencer
  • Et krav til mere højt kvalificeret arbejdsstyrke, som kan medvirke til udvikling af tekstilprodukter og fremme indlæringen af nye færdigheder.
 • Kontrol af miljømæssige og sociale retfærdigheder
  • EU importerer størstedelen af tekstiler fra tredjeverdenslande og kan i den forbindelse være med til at gøre stor forskel i arbejdsforholdene. Fx bør leveløn være et minimum. Her kan der opsættes krav til undersøgelser af arbejdsforholdene for at identificere, forebygge og afbøde de negative indvirkninger af menneskerettigheder.

Vil I gerne i gang med at lave en bæredygtighedstrategi, som tager højde for fremtidens krav?

Vi hjælper virksomheder igang eller videre med den bæredygtige om stilling, tager. et skridt ad gangen, og hjælper jer med at få taget hul på processen, læs mere om hvordan vi arbejder.

Du kan læse mere om ovennævnte fakta i følgende: 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_22_2015

Leave a Reply