ESG er det nye sort

ESG beslutninger på ledelsesgangen.

Og det er jeg rigtig glad for. Da jeg tilbage i efteråret 2019, deltog på seminar hos EY om ESG, var jeg solgt. Endelig blev jeg præsenteret for et konkret og overskueligt redskab til at rapportere om virksomheders bæredygtige udvikling. Når jeg dengang talte om ESG i forretnings kredse, ja selv i revisionshuse vidste kun meget få, hvad ESG stod for og jeg mødte stor skepsis. Vi har i årenes løbe skrevet en del om ESG.

Det er gået rigtig stærkt – og mange vil gerne have en bid af kagen

Da jeg igår googlede ESG, blev jeg fuldstændig oversvømmet med tilbud fra diverse leverandører. Alle ville sælge rådgivning på området. Jeg har dog lidt sund skepsis over de mange tilbud, da jeg i mit arbejde med ESG har mødt faldgruber fra det ene yderlighed til den anden.

På den absolutte light side:

  • Her mødte jeg en software udbyder, som kan udregne ESG tallene. ESG er jo egentlig bare matematik. Når du har samlet de rette data skal det bare ind i nogle formler. Men udregningerne forholdt sig ikke til virksomhedens strategi og målsætninger inden for bæredygtighed. På mit spørgsmål til leverandøren om, hvordan en investor skulle vurdere en virksomhed potentiale blot ud fra historiske tal, ingen målsætninger for fremtiden, eller en strategisk beskrivelse af hvordan målene skulle nås, blev jeg blot mødt med skuldertræk. Det havde de ikke lige overvejet, men de kunne regne tallene ud… Incitamentet for at lave softwaren var, at de så et stort potentiale for indtjening. Selv om softwaren er billig, er den i mine øjne ikke meget værd alene, men fint som en del af værktøjskassen.

I den modsatte ende:

  • Møder jeg flere store revisions- og rådgivningshuse, som har formået at gøre disciplinen så kompleks, at de små og mellemstore virksomheder, der på sigt selv ønsker at lave deres ESG rapportering fuldstændig mister motivationen. Det er klart, at jo større virksomheden er og jo større ressourcer er der til rådighed. Og jo flere faktorer vil det derfor på sigt være relevant at lægge ind i ESG rapporteringen. Men det er ikke her SMV’ere typisk er. De fleste af vores kunder har ikke en stor bæredygtighedsafdeling. Vores udgangspunkt er at gøre det enkelt. Som jeg plejer at sige, når kunderne udbryder: er det virkelig ikke sværere? Nej, ikke hvis vi tager det et skridt ad gangen i overskuelige bidder. Men vi kan nemt gøre det meget komplekst fra starten, hvis det er det de ønsker? Og det er det selvfølgelig aldrig.  

Sådan får I bedst startet på ESG rapporteringen

ESG rapportering – sådan kommer I i gang. Vi er stadig varme fortalere for at følge de 15 parametre som FSR, Nasdaq Copenhagen og Finansforeningen anbefaler, og så udvide efterhånden som virksomheden er klar til at rapportere på mere. Blot ved at starte med de 15 anbefalede parametre kan din virksomhed skabe:

  • Overblik over forbrug og muligheder for besparelse i denne udfordrende tid med høje energipriser og inflation på alle områder.
  • Bedre tiltrækning af arbejdskraft, hvor ESG rapporten er et væsentlig element i employer brandingen.
  • Et konkret styringsværktøj i forhold til den bæredygtige omstilling virksomheden gennemgår.
  • En ESG rapport, som kan bruges til at sikre, at samhandelen med de store virksomheder kan begynde/fortsætte.
  • Et forspring i forhold til De lovgivningsmæssige krav som de største møder fra 2024, hvor de fleste vil kræve af deres underleverandører at de kan levere ESG rapport, som kommer til at indgå i beregningerne hos de “store”.

Men husk ESG data kan ikke stå alene

Tallene skal underbygges og uddybes med vurderinger af de enkelte tal, og holdes op imod historik og fremtidige målsætninger. Målsætningerne skal igen hænge sammen med virksomhedens strategi, bæredygtighedsstrategi og vision, mission og kernefortælling, eller så mange af disse som er til stede. Dog ser vi bæredygtighedsstrategien som uundværlig, da det ellers er meget svært at lave en realistisk målsætning. 

Selv om vi har arbejdet med ESG i over 3 år, er området fortsat i stærk udvikling, da EU løbende fremsætter og beslutter stadig strammere krav til den bæredygtige omstilling. Vores holdning er at jo tidligere virksomheder kommer i gang, jo bedre kan de følge med, når det virkelig kommer til at accelerere for der er mange begreber vi kommer til at forholde os til.

Og det kommer til at gå endnu stærkere…

EU Taxonomy, CSRD, SFDR, CSDDD mange er nok ikke helt med på hvad alle forkortelserne betyder. EU Taxonomien har de fleste nok hørt om. EY har lavet nedenstående glimrende oversigt over, hvad der kommer til at påvirke ESG agendaen. Denne var en del af præsentationen, da EY i sidste uge afholdt webinar med overskriften: Tax Transparency & Tax Governance, Tax Sustainability. Endnu et vink om, at der fremadrettet vil blive meget mere transparens på alle fronter.

Hos cApung har vi udarbejdet en oversigt over EU’s nye lovgivning:

Leave a Reply