ESG eller CSR – Ja, der er forskel

Jeg har de sidste par uger observeret, at der hersker stor forvirring om hvorvidt der er forskel på CSR og ESG begreberne. Og der er vel at mærke tale om førende revisions- og rådgivningshuse og kommunikationsbureauer. Nogen af dem kaldte ESG det nye “ord” for CSR. Til et andet webinar skiftede oplægsholderne frem og tilbage mellem de to begreber uden nogen form for systematik. Vi må slå fast at der er forskel på de to begreber og den er ikke så lille endda:

CSR (Corporate Social Responsibility) kaldes også samfundsansvar, social ansvarlighed, bæredygtighed og tredobbelt bundlinje, hvor virksomhederne skal:

give en kort beskrivelse af deres forretningsmodel og skal oplyse om politikker for:

  • samfundsansvar, herunder de standarder eller principper, som indgår i politikkerne.
  • miljø, herunder politikker for at reducere klimapåvirkninger, som virksomhedens aktiviteter medfører.
  • sociale forhold og medarbejderforhold.
  • respekt for menneskerettigheder.
  • anti korruption og bestikkelse.

Pt er det kun lovpligtig for selskaber i regnskabsklasse D og C (stor).

ESG (Environmental Social Governance), rapportering er baseret på:

data – specifikke sammenlignelige målbare parametre: 

  • E har fokus på miljøet. Det handler om den måde virksomheden påvirker miljøet, herunder forbrug af råmaterialer, vand, energi og CO2 udledning. 
  • S dækker de sociale forhold hos virksomheden. Her fokuseres på de menneskelige relationer interessenterne imellem, herunder medarbejdere, forbrugere og leverandører. 
  • G dækker den gode selskabsledelse. Her vurderes gennemsigtighed og åbenhed i rapportering fra ledelsen, ledelsens diversitet, løn og uafhængighed. Derudover vurderes områder som bestikkelse, korruption og evt. tvivlsomme skattekonstruktioner.

Ifølge årsregnskabslovens § 99 a er det lovpligtigt at selskaber i regnskabsklasse C (stor) og D skal redegøre for dets samfundsansvar og ikke-finansielle regnskaber via de ovenstående parametre.

Sidder I lige nu med det kommende årsregnskab og er i tvivl om formen på jeres bæredygtighedsrapportering? Hvis I er tvivl om, hvordan I griber det an, er der hjælp at hente hos os. Vi kan sammensætte vores rådgivning lige til jeres behov.

Leave a Reply

Up ↑