ESG hvordan og hvornår? CEO’en og bestyrelsens dilemma.

Investorerne strammer skruerne ift. hvad de vurderer som acceptable ESG data. Flere store virksomheder kræver allerede nu ESG rapport af deres leverandører og øvrige samarbejdspartnere. Det giver det giver CEO’s et ESG-dilemma. Hvornår skal ESG rapporteringen startes, hvor skal fokus være og er der overhovedet ressourcer og kompetencer til det i virksomheden?

ESG er kommet for at blive. Mange forventede, at det kun i første omgang kun ville ramme de største virksomheder, som lovgivningsmæssigt skal lave den ikke finansielle rapportering. Det viser sig nu, at det smitter af ned ad i værdikæden – stadig flere SMV’ere har allerede mødt krav fra deres største kunder, investorer, banker og andre interessenter om, at en ESG rapport er et krav for den videre samarbejde. Heldigvis kan der været en stor bonus ved at gøre arbejdet med at udarbejde en ESG-rapport. For mange, som er gået i gang, har det vist sig som et væsentligt strategisk styringsværktøj i den bæredygtige omstilling.

ESG gap:

I december 2022 præsenterede PwC deres nye undersøgelse: The ESG execution gap: What investors think of companies’ sustainability efforts. Analysen viser at globale investorer placerer ESG-relaterede resultater såsom effektiv virksomhedsledelse og reduktion af drivhusgasemissioner blandt deres top fem prioriteter, når de vurderer virksomheder. Uddrag fra opsummeringer i undersøgelsen:

“In our new survey, investors say they see sustainability as a priority for companies—and one that calls for financial discipline and greater transparency. Their views point to actions that business leaders can take to guide their ESG initiatives.”

“Looking ahead, investors will only step up the pressure on companies to meet climate goals with more effective action—and higher levels of transparency to assess progress. It’s up to organizations and their leaders to push ESG to the forefront of strategy.”

Læs hele rapporten: PwC’s Global Investor Survey 2022

ESG rapportering bidrager til virksomhedens udvikling

En analyse fra McKinsey viser, at der er meget at hente for den enkelte virksomhed ved at opstarte bæredygtighedsrapportering via ESG 

Toplinjevækst:
Dette sker bl.a. på baggrund af øgede markedsmuligheder, som åbner sig pga. virksomhedens mere bæredygtige profil. Op til 70 % af forbrugerne er ifølge McKinsey villige til at betale mere for “grønne produkter”. Rapporteringen kan også medvirke til øget tillid til virksomheden pga. transparens, som kan skabe nye handels- og samarbejdsmuligheder.

Omkostningsreduktioner:
Disse opstår bl.a. fordi der er en betydelig sammenhæng mellem ressourceeffektivitet og økonomiske resultater. Årsagen er typisk virksomhedens øgede fokus på forbrug og målsætninger om at sænke forbrug. Dette medvirker til væsentlige fald i omkostninger pga. bevidsthed og åbenhed for nye muligheder.

Nedsatte lovgivningsmæssige og juridiske interventioner:
På baggrund af en god ESG-rapportering kan virksomhedens eksterne værdi øges væsentligt. Det kan gøre det muligt for virksomheder at opnå større strategisk frihed og lette reguleringspresset. Derved reduceres virksomhedens risiko for ugunstig regerings handling og kan endda i nogle tilfælde bane vej for regeringsstøtte.

Forøgelse af medarbejdernes stolthed og produktivitet:
En stærk ESG rapportering kan give medarbejderne en følelse af højere formål, som pga. øget motivation inspirerer dem til at yde bedre. Derudover vil det typisk være medvirkende til at tiltrække og bevare medarbejdere af høj kvalitet. Endelig ses der en direkte sammenhæng mellem medarbejdertilfredshed og et øget positivt afkast for ejere.

Investeringsoptimering:
Ved at arbejde målrettet med bæredygtigomstilling, vil virksomhedens investeringer ofte ændres til mere langsigtede og økonomisk bæredygtige løsninger, som på sigt også giver større afkast. Her kan fx. være tale om investeringer i vedvarende energi, affaldsreduktion, AI, 3D print mv. Ofte undgår virksomheden strandede investeringer, der muligvis ikke betaler sig på grund af miljøproblemer på længere sigt.

Vi er klar til at hjælpe jer i gang

Se vores lille film om, hvordan vi arbejder.

Om lidt åbner ny pulje som kan hjælpe jer godt i gang, både ressourcemæssigt og økonomisk.

Leave a Reply

Up ↑