ESG – elefanten som skal spises i små bidder

Allerede tilbage i august 2019 skrev vi for første gang om ESG. Vi har arbejdet med området siden, og har hele tiden været bekymrede for, at det blev for komplekst for SMV’ere. Fx. skrev vi i 2021 skrev en artikel med overskriften: Hvordan sikrer vi at ESG ikke bliver for kompliceret for de små og mellemstore virksomheder. Her var vi også inde på CSRD, TCFD og PRI, det var det lidt sort snak for de fleste dengang, og det måske stadig for mange?

Vi ønsker fortsat at gøre bæredygtighed overskuelig

Hos cApung har vores intention altid været at gøre bæredygtighed overskueligt. Det gør vi ved at tage processen i små bidder i den rette rækkefølge. Men der er rigtig mange nye regler og krav undervejs. Tidslinjen er forskellig alt efter virksomhedsstørrelse, så det er med at holde tungen lige i munden.

Dog kan vi sige, at ESG virkelig strømmer ind fra alle sider. Mange af vores SMV kunder har allerede mødt krav fra samarbejdspartnere og omverden. De har behov for at se ESG rapporten eller data herfra, før de vil indgå samarbejde, eller fastlægge konditioner for samarbejdet. Fx. kan ESG rapporten have indflydelse på renteniveau eller om en investor finder virksomheden interessant. I den anden ende har vi hjulpet enkelte af de største virksomheder med at få den rette struktur på rapporten og ikke mindst sikre, at dataindsamlingen er omhyggelig og velbeskrevet, så næste års data bliver direkte sammenlignelige.

Vi anbefaler alle SMV’ere at komme i gang med rapportering nu

Vi anbefaler alle SMV’ere at komme i gang med ESG rapporten, så de er bedre klædt på til at møde de snarlige krav. Start med de 15 parametre FSR anbefaler og tilføj de data fra Scope3, som I har til rådighed. Det vi oplever hos vores kunder er, at når ESG rapporten er endelig, fungerer den som et stærkt strategisk værktøj. Et værktøj som sammen med det finansielle regnskab giver et overblik og en indsigt, som er med til at fremtidssikre virksomheden. Skeptiske CEO’s som igangsatte ESG efter krav fra omverdenen bliver tilhængere. Det fremgår af vores uddrag af referencer.

Pga. den store kompleksitet området rummer lige nu, med kommende ny lovgivning, har vi besluttet at lave et “bibliotek”. Her kan de som har behov for det, hente viden og dykke dybere ned i det som vi ser er på vej. Du kan læse de første detaljerede oversigter her, og flere er på vej.

Leave a Reply

Up ↑