Der er nyt om CSRD og endda godt nyt!

Vi har tidligere skrevet om, hvordan fremtiden ser ud for CSRD, men vi vil gerne dvæle lidt mere ved to helt centrale punkter og hvordan SMV’er påvirkes.

I starten af juni fik vi endelig en længe ventet status på CSRD og de bæredygtige rapporteringskrav. Det har været længe undervejs, da Europa-Kommissionen tidligere brugte d. 30 juni som skæringsdato for hvornår de bæredygtige rapporteringskrav – ofte forkortet som ESRS – skulle endeligt vedtages. Kommissionen har på baggrund af feedback fra interesseorganisationer, store virksomheder, SMV’er og borgere opdateret hele direktivet og har nu åbnet for en offentlig høringsrunde.

Den Dobbelte Væsentligshedsanalyse

Væsentlighedsanalysen er blevet udvandet en del, men fylder stadig. Andelen af de 82 standarder, som er underlagt dobbelte væsentlighedsanalyse – altså vurderingen af virksomhedens påvirkning + risici og effekter associeret med standarden – er reduceret. Bliver det nuværende udkast gældende, er der 12 rapporteringsstandarder, der ikke bliver en del af væsentlighedsananalysen. Det vil sige, at de disse tolv krav er universelle for alle bæredygtighedsregnskaber. Det skal altså vurderes om de resterende 70 er væsentlige for regnskabet. EU udvider altså væsentlighedsanalysen og giver herved virksomheder større fleksibilitet ift. at vurdere hvilke aspekter af bæredygtighed, der er relevant + en vurdering af, hvad der kan lade sig gøre ud fra hvilke data, der er tilgængelige. Som tillæg hertil er der en række underpunkter, som er ændret fra “need-to-have” til “nice-to-have.

Implementeringsfase for SMV’er

I EFRAG’s første udkast til CSRD var lagt op til en betydelig indkøringsperiode, hvor alle virksomheder med direkte rapporteringspligt ville få lang snor til at komme ordentligt i gang med rapporteringen. I de nye udkast fra Kommissionen bliver snoren endnu længere. Der lægges op til, at kun virksomheder med + 750 ansatte rammes først. Virksomheder med under 750 ansatte vil få en varierende grad af blød implementering. De præcise detaljer er endnu ikke på plads, men igen forsøger EU at imødekomme bekymringer og tillade en større grad af fleksibilitet. 

Disse justeringer skal dog ikke forstås som at CSRD’ets målsætninger bliver udvandet. EU har ikke rokket ved sin målsætning om at ramme omkring 50.000 af de største virksomheder direkte og langt flere små og mellemstore virksomheder indirekte gennem værdikæder. Kravene til gennemsigtighed og datasporbarhed vil fortsat stille store krav til SMV’er. 

Høringsrunden varer frem til 9. juli. Alt fra multinationale virksomheder til enkeltpersoner har mulighed for at give deres besyv med. Her efter ventes den endelige tekst at blive offentliggjort ultimo august. Det spidser altså til. Den nye virkelighed står og banker på døren og det er snart tid til handling.

Vi kan også anbefale Dansk Erhvervs gennemgang af de seneste CSRD opdateringer.

For de nørdede kan man følge hele høringsprocessen på Europa-Kommissionen side.

Er man ekstra nørdet bør man læse referatet af EFRAGS åbne orienteringsmøde om det nye udkast. Hele seancen kan også ses på webcast.

Leave a Reply

Up ↑