ESG-koblede lån åbner nye døre for bæredygtig finansiering

Det har længe været forudset og hos cApung har vi i særdeleshed skrevet om det længe. Noget tyder på at banklån, der er forbundet til firmaers ESG-regnskaber, nu bliver mere og mere udbredt. Der er tale om en ny type bank lån, kaldet ESG-koblede lån. Her tilbyder bankerne favorable betingelser for låntagere, hvis de lever op til en række betingelser på ift. f.eks. miljø eller kønsdiversitet.

“Der er en vis troværdighed i, at virksomhederne over for omverdenen viser, at man er klar til at lade sine lån afhænge af, at man følger den udvikling og plan, man har lagt, og lader nogle følge op på den plan”

siger Niels Bang-Hansen Direktør for Erhvervskunder i Danske Bank til Finans.dk.

Danmark og ESG-koblede lån er et godt match

I Danmark er vi særligt godt rustede til at koble finansieringen af vores virksomheder på deres ESG-arbejde. Generelt er den danske økonomi forholdsvis lille og omstillingsparat. Virksomhederne er over en bred kam allerede ret langt med at inkorporere ESG i deres forretningsmodeller. Indtil videre tyder det på, at de ESG-koblede lån er mest tilgængelige for de største virksomheder. Coop, NetCompany og Pandora er blandt de virksomheder der har sikret finansieringen på denne måde. Måske fordi det de største virksomheder er længere ift. at lave ESG-rapporter.

Bliver det en ny standard?

Flere af branchens kloge hoveder – og cApung i øvrigt – er enige om at ESG-koblede lån bliver en ny standard for finansiering. Ikke nødvendigvis at fremtidens finansiering bliver gjort 100 % afhængige af sund ESG-compliance. Det skal heller ikke forvekles med grønne lån, der direkte skal finansiere en grøn transformation. Tendensen er nærmere, at hvis det lykkedes virksomhederne at opfylde en række målsætninger, så vil der være besparelser på f.eks. rentesatser, i millionklassen, eller omvendt en strafrente hvis målsætningerne ikke nåes. Alt i alt får låntagere mulighed for at vise en form for selvopofrelse ved at påtage sig en øget risiko, og banker får muligheden for at positivt påvirke deres eget ESG-regnskab, hvis deres kunders ESG-performance forbedres.

Vil I i gang med ESG-rapportering nu, men ved ikke helt hvordan?

Vi har lavet et kursus, der klæder dig og din virksomhed på til at arbejde målrettet og ambitiøst med ESG-dagordenen.

Leave a Reply

Up ↑