Forfatter: Rasmus Villadsen

 • ESG-koblede lån åbner nye døre for bæredygtig finansiering

  ESG-koblede lån åbner nye døre for bæredygtig finansiering

  Det har længe været forudset og hos cApung har vi i særdeleshed skrevet om det længe. Noget tyder på at banklån, der er forbundet til firmaers ESG-regnskaber, nu bliver mere og mere udbredt. Der er tale om en ny type bank lån, kaldet ESG-koblede lån. Her tilbyder bankerne favorable betingelser for låntagere, hvis de lever…

  Read more

 • Der er nyt om CSRD og endda godt nyt!

  Der er nyt om CSRD og endda godt nyt!

  Vi har tidligere skrevet om, hvordan fremtiden ser ud for CSRD, men vi vil gerne dvæle lidt mere ved to helt centrale punkter og hvordan SMV’er påvirkes. I starten af juni fik vi endelig en længe ventet status på CSRD og de bæredygtige rapporteringskrav. Det har været længe undervejs, da Europa-Kommissionen tidligere brugte d. 30…

  Read more

 • CSRD slutspurten

  CSRD slutspurten

  I Bruxelles begynder de forskellige parter at røre på sig. Parlamentet, Rådet, Kommissionen og stakeholders er lige nu i gang med at gøre sig klar til forhandlingerne om de sidste punktummer på Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Sommerferien er rundt om hjørnet og inden juni er ovre vil vi, efter alt at dømme, have styr…

  Read more

 • Nye regler på vej! Men hvad kan vi forvente?

  Del 1 af 4 – de tværgående krav De bæredygtige rapporterings krav fra EU’s Corporate Sustainability Direktive (CSRD) i ligger endnu ikke helt fast. men der er hjælp at hente. Hos cApung tør vi godt give en fornuftig oversigt over, hvad der ligger i pipelinen baseret på EFRAG’s udkast. De generelle krav skal fra 2024…

  Read more