Bør du have styr på scope 4? Egentlig ikke.

Det er bydende nødvendigt for en virksomhed, at kunne holde styr på sine udledninger af drivhusgasser – i hele værdikæden. Med de nye EU regler, der ophøjer ESG principper til lov, bliver der endelig noget klarhed om hvordan scope 1, 2 & 3 udledninger skal udregnes. Men allerede nu bliver der hvisket i krogene om endnu en kategori. Et nyt scope, som venter i skyggerne og er mere komplekst end de andre. Vi gennemgår i denne tekst hvad scope 4 er og hvorfor koldsveden kan vente lidt endnu.

Scope 4 eller undgåede udledninger?

Scope 4 er som sådan ikke den nye dybe tallerken. Det bliver også kaldt “undgåede udledninger” og dækker over en reduktion i CO2e aftryk, som slutbrugeren kan opnå med et givet produkt eller service. Fremgangsmåden for at arbejde seriøst med scope 4 er langt fra på plads, og der kan gå mange år før vi står over for et paradigme, vi skal tage rigtigt alvorligt.

Grundlæggende beskrives der to former for undgåede udledninger

  • Et “grønt” produkt som erstatter et udledningstungt produkt. Man kan forestille sig en virksomhed der udlejer f.ek.s palleløftere og gaffeltrucks. Ved at erstatte benzindrevet materiel med el løsninger kan kunden opnå en betydelig reduktion i CO2e udledninger. Altså vil kunden opleve reduktioner ift. scope 1 (udledningen af drivhusgas direkte forbundet med virksomhedens drift). Disse reduktioner vil, i teorien, fra jeres side kunne bogføres under scope 4.
  • Et nyt “grønt” produkt, som kan indsættes i slutkundernes egne processer. Det kan være et nyt kemikalie, der indsættes i slutkundens process og kræver mindre energi for at opnå lignede resultater. Slutkunden nedbringer herved sit energibehov.

Hvad taler for og hvad taler imod?

For:

  • Kendskab til de undgåede udledninger, der kan sammenkobles med jeres produkt, giver et dybere kendskab til, hvilken værdi I skaber for jeres kunder.
  • Ved at inkludere scope 4 reduktioner i jeres ikke-finansielle regnskab, kan I få styrket jeres produktionskendskab ift., hvordan jeres produkt indgår i slutkundernes processer.
  • Der er et stort markedsføringspotentiale. Med et mere præcist kendskab til hvilken effekt I skaber hos jeres kunder, kan I for alvor iscenesætte jeres virksomhed som mere bæredygtig.

Imod:

  • Metoderne og udregningsmodellerne omkring scope 4 er stadig langt fra færdigbagte. For tidligt et fokus kan betyde, at I lægger sig fast på en metode, der ikke er almen gyldigt eller fremtidssikret. Jeres arbejde kan derfor på den lange bane vise sig, at blive overflødigt, hvis I starter for tidligt.
  • Uden en stærk og vidensbaseret fremgangsmåde kan scope 4 udregninger blive uigennemsigtige og et for stort fokus kan af investorer, kunder og myndigheder blive opfattet som greenwashing.
  • De hidtidige spæde forsøg på en metodisk fremgangsmåde er krævende ift. tid og ressourcer. Som ESG-landskabet er indrettet lige nu, bør virksomheders fokus være skarpt rettet imod scope 1, 2 & 3.
  • I kan risikere, at det dybere produktkendskab fortæller jer, at jeres produkt ikke skaber øget bæredygtighed for jeres kunder.

Hold øjnene på bolden.

For at opsummere: Beregninger på de undgående udledninger er endnu på et meget tidligt stadie. Faldgruberne overskygger de potentielle positive effekter og derfor bør I holde jeres laserfokus på de tre scopes vi kender. Så skal vi hos cApung nok holde jer orienteret som ESG-verdenen udvikler sig.

Links til mere information

Up ↑