Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)

EU flag der blafrer i vinden

EU Direktiv 2022/2464 (CSRD) blev vedtaget 14. december 2022 og bygger videre på det eksisterende Non-Financial Reporting Directive (NFRD) fra 2014. Rapporteringskravene bliver i denne forbindelse opdateret og strammet gevaldigt. EU har altså i første omgang udvidet rammerne for hvilke virksomheder, der skal efterleve kravene om rapportering. Der kan også forventes at kravene til due dilligence gennem værdikæden bliver styrket. Altså kan SMV’er blive indirektve ramt af kravene pga. deres store kunders rapporteringspligt.

I CSRD forventes kravene og standarderne strammet markant i det nye direktiv og det forventes, at ca. 50.000 europæiske virksomheder ved lov skal leve op til de nye rapporteringskrav. I Danmark dækker det alle virksomheder i regnskabsklasse D – altså med +500 ansatte – i regnskabsåret 2024 skal følge de nye rapporteringskrav. 

For 2025 gælder rapporteringsforpligtigelsen for de øvrige store virksomheder – det vil sige virksomheder, som i to på hinanden følgende regnskabsår overskrider to ud af tre af kriterier:

 • En balancesum på 156 mio. kr.
 • En nettoomsætning på 313 mio. kr.
 • Et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret på 250

Fra 2026 vil CSRD omfatte alle børsnoterede SMV’er – dog kan der gives enkelte dispentation i særlige tilfælde frem til 2028. 
Fra 2028 vil alle virksomheder uden for EU, med væsentlige aktiviteter i EU, også skulle følge CSRD

Dobbelt Materialitet

Et af de helt store buzz words i det nye CSRD er begrebet “dobbelt materialitet”. Dobbelt Materialitet dækker over, at en virksomhed skal redegøre for, hvordan klimaet bliver påvirket af virksomhedens aktiviteter og hvordan virksomhedens aktiviteter bliver påvirket af klimaet. Det er altså vigtigt, at firmaer udviser en høj grad af selvindsigt og kritisk forholder sig til sin rolle i verdenen. 

Rapporteringskrav

EU har uddelegeret opgaverne med at sætte rammerne for klimaregnskaber til Kommissionens tekniske rådgiver – European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG). EFRAG har i november 2022 offentliggjort et første udkast med 12 rapporteringsstandarder med i alt 83 rapporteringskrav – altså en reducering fra de tidligere 136. Standarderne er fordelt på de velkendte ESG initialer med enkelte generelle krav. 

Generelle standarder – 15 rapporteringskrav

 • ESRS 1 – Generelle oplysninger
 • ESRS 2 – Generelle rapporteringskrav

Environmental – 31 rapporteringskrav

 • E1 – Klimaforandringer
 • E2 – Forurening
 • E3 – Vand- og Marineressourcer
 • E4 – Biodiversitet
 • E5 – Ressourcer, forbrug og cirkulær økonomi

Social – 31 rapporteringskrav

 • S1 – Egen Arbejdsstyrke
 • S2 – Arbejdsstyrken i værdikæden
 • S3 – Berørte lokalsamfund
 • S4 – Forbrugere og slutbruger

Governance – 6 rapporteringskrav

 • G1 Forretningsetik

Baseret på EFRAGS udkast til rapporteringskravene vil der være stor forskellighed på de 83 rapporteringskrav. I nogle kategorier skal der de tørre tal på bordet, f.eks. skal arbejdsstyrken opgøres iht. kønsfordelingen. I andre kategorier bliver der efterspurgt en kvalitativ redegørelse for virksomhens strategier når det angår vandforurening. Rapporteringskravene er stadig i gang med høringsprocessen, og de generelle krav forventes færdige juni 2023. De branchge specifikke krav vil ligge færdige juni 2024.

Opsummering

Corporate sustainability reporting direktivet (CSRD) ligger altså ikke endeligt klart, men det er muligt at sige, hvad der kan forventes. Der kan forventes færre rapporteringskrav, og der kan forventes, at kravene bliver strammet og i visse tilfælde overgår fra en kvalitativ vurdering i tidligere regnskaber til en kvantitativ og datadrevet udregning i fremtiden. I første omgang skal SMV’er være opmærksom på om de indirekte bliver indbefattet af kravene – enten qua deres størrelse eller deres position i forsyningskæderne. Det må forventes at alle større virksomheder tager et grundigt kig ned i deres leverandørkæder og stiller større krav til deres samarbejdspartnere.

Vi udarbejder løbende en detajleret oversigt over hvad der kan forventes

Tag capung med på råd

Hos cApung står vi klar til klæde dig og din virksomhed på til at løfte opgaven. Vi har mange års erfaring med at rådgive og vejlede SMV’er i deres process mod bæredygtighed. Giv os endelig et kald eller send os en mail, så kan vi uden tvivl også hjælpe dig på rette vej.

Kilder til mere information

Vi udarbejder løbende en detaljeret oversigt over hvad der kan forventes af de bæredygtige rapporteringskrav. Læs med nedenunder:

Øvrige kilder:

EFRAG’s side om CSRD udkastet – https://www.efrag.org/lab6

EU’s timeline for CSRD – https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-european-green-deal/file-review-of-the-non-financial-reporting-directive

Up ↑