CSRD – Har I styr på forretningsetikken?

Vi har nærlæst EFRAGs udkast til de branchespecifikke CSRD-krav og må konstatere at EU har et skarpt fokus på ansvarlig ledelse og en bæredygtig forretningsetik. Governance-kravene er få og korte, men opsætter store forventninger til hvordan din virksomhed ledes.

De forretningsetiske rapporteringskrav

Med CSRD introduceres der både generelle krav som alle skal rapportere på, men også nye branchespecifikke krav. På baggrund af en dobbelt væsentlighedsanalyse skal virksomheder afgøre hvilke af disse, der er relevante. Med de forretningsetiske rapporteringskrav skal virksomheder altså vurdere de enkelte kravs væsentlighed for det ikke-finansielle regnskab, baseret på hvordan ledelsen forholder sin forretningsetik til omverdenen og hvordan omverdenen reagerer tilbage. De forretningsetiske krav, sammen med resten af de branchespecifikke krav, forventes først færdige i sommeren 2024.

CSRD og de forretningsetiske krav

Del 4 ud af 4 – Governance.

ESRS G1 – Forretningsetik. 

  1. Virksomheden skal under punkt 1 udlægge hvilke initiativer, som skal bygge, udvikle og promovere en organisationskultur der er funderet i en sund forretningsetik. 
  2. Under punkt 2 skal virksomheden fremlægge, hvordan forholdet til leverandører og øvrige led i leverandørkæden administreres. 
  3. Under punkt 3 skal virksomheden fremlægge sit system for forebyggelsen og opdagelsen af korruption og bestikkelse, samt anklagerne herom.
    1. Punktet skal også afdække, hvordan dette emne efterforskes og hvordan der bliver responderet.
  4. Virksomheden skal fremlægge information omkring bekræftede tilfælde af korruption og bestikkelse under rapporteringsperioden. 7
  5. Virksomheden skal fremlægge hvilke aktiviteter, der vedrører den politiske indflydelse og lobbyvirksomhed, man deltager i. 
  6. Virksomheden skal fremlægge sine betalingspraksis
    1. Dette punkt har særligt til formål at sikre gennemsigtighed med ift. betalinger til SMV’er.

Ovenstående er en omskrivning af EFRAG’s arbejde til et spiseligt dansk. På nuværende tidspunkt er det ikke rimeligt at forsøge sig med en præcis gennemgang af rapporteringskravene i CSRD. Den venter vi med til juni, hvor det forventes at Europa kommisionen godkender de endelige krav.

Ønsker du at vide mere om CSRD.

Henvisning tilbage til cApungs startside omkring CSRD: https://capung.dk/corporate-sustainability-reporting-directive-csrd/

European Financial Reporting Advisory Group’s side om udkastet: https://www.efrag.org/lab6

Europa Kommissionen’s side om CSRD: https://finance.ec.europa.eu/capital-markets-union-and-financial-markets/company-reporting-and-auditing/company-reporting/corporate-sustainability-reporting_en

Up ↑