ESRS – Hvad kan vi forvente af de sociale krav?

I del 3 af vores serie, hvor vi dykker ned i CSRD’et og European Sustainability Reporting Standards (ESRS) er der fokus på S’et i ESG. For EU dækker bæredygtighedsbegrebet i høj grad også virksomheders ansvar for hele værdikæden – fra egne medarbejder og hele vejen ned igennem værdikæden. Derudover skal virksomheder også udvise ansvarlighed for sine omgivelser og effekter for kunderne.

Tag cApung med på råd, hvis der er behov for yderligere information og sparring omkring de kommende krav.

De sociale rapporteringskrav

Med CSRD introduceres der både generelle krav, som alle skal rapportere på, men også nye branchespecifikke krav. På baggrund af en dobbelt væsentlighedsanalyse skal virksomheder afgøre hvilke af disse, der er relevante. Med de sociale rapporteringskrav skal virksomheder altså vurdere de enkelte kravs væsentlighed for det ikke-finansielle regnskab, baseret på virksomhedens påvirkning på det omkringliggende samfund og samfundet påvirkning på virksomheden. De sociale krav, sammen med resten af de branchespecifikke krav, forventes først færdige i sommeren 2024.

Del 3 ud af 4 –Societal

ESRS S1 – Egen arbejdsstyrke

 • S1-1
  • Virksomheden skal beskrive, hvordan samarbejdet mellem organisationen og dets medarbejdere fungerer, samt hvordan de associerede risici og muligheder tages i betragtning. 
 • S1-2
  • Virksomheden skal redegøre for, hvordan virksomheden og dets medarbejdere interagerer med hinanden og hvordan medarbejdere bliver repræsenteret i overvejelser om væsentlige effekter for dem – positive og negative.
 • S1-3
  • Virksomheden skal redegøre for, hvilke processer man har sat i stand for at modvirke eller lindre eventuelle negative effekter på sin egen arbejdsstyrke, samt hvilke muligheder medarbejderne har for at få deres bekymringer hørt.
 • S1-4
  • Virksomheden redegøre for, hvordan de konkret arbejder med at begrænse negative effekter på sine medarbejdere; facilitere positive effekter på sine medarbejdere; håndtere risici eller muligheder for sine medarbejdere og give en vurdering af hvilken effekt dette arbejde har.
 • S1-5
  • Virksomheden skal fremlægge tidsstyret og outcome-orienteret målsætninger om at begrænse negative effekter, fremme de positive og styre de væsentlige risici og muligheder for sin egen arbejdskraft.
 • S1-6
  • Virksomheden skal give fyldestgørende billede af sin egen arbejdsstyrke.
   • Der skal redegøres for kønsdiversitet; samlet antal fuldtidsækvivalenter og medarbejderomsætningshastighed.
 • S1-7
  • Virksomheden skal – i fuldtidsækvivalenter – redegøre for hvor mange “non-employee workers”, som indgår i sin arbejdsstyrke
   • Non-employee workers kan defineres som medarbejdere, der bidrager til virksomhedens virke, men som ikke er direkte ansat af virksomheden. Det kan være vikarer, eksterne konsulenter eller franchisetagere.
 • S1-8
  • Virksomheden skal fremlægge, hvorvidt medarbejderforholdene er bestemt af en overenskomst.
 • S1-9
  • Her skal data på køn og aldersfordelingen fremlægges.
   • Medarbejdere skal inddeles i undergrupper af: 30; 30-50; eller 50+ 
   • Medarbejderne skal også opdeles efter køn. Definitionen af køn må antages at være så bred som virksomheden måtte ønske.
 • S1-10
  • Virksomheden skal redegøre for, om medarbejderne er lønnet tilstrækkeligt.
   • Hvad en tilstrækkelig løn indebærer, er på nuværende tidspunkt ikke klarlagt. 
 • S1-11
  • Virksomheden skal redegøre for, om medarbejderne er socialt beskyttet i tilfældet af store livsændringer.
   • Barsel; arbejdsskade; sygdom; pension; mm. 
 • S1-12
  • Virksomheden skal klarlægge hvor stor en andel af virksomheden, der er påvirket af nedsat arbejdsevne eller handicap.
 • S1-13
  • Her skal virksomheden redegøre for, hvilke muligheder for opkvalificering eller videreuddannelse virksomheden stiller til rådighed for sine ansatte.
   • Det skal specificeres ned i hvor mange timer, som er blevet benyttet af medarbejdere til opkvalificering.
 • S1-14
  • Virksomheden skal klarlægge, hvordan dets medarbejdere er beskyttet ift. sundhed og sikkerhedsrisici.
   • Det skal være tydeligt, hvor mange tilfælde der har været af ulykker, dødsfald, tabte arbejdsdage, mm. 
 • S1-15
  • Virksomheden skal fremlægge, hvorvidt medarbejdere har ret til familierelateret orlov.
   • Det skal udlægges hvor stor en procentvis del af medarbejderne, der er dækket af disse rettigheder og hvor mange der benytter sig af dem.
 • S1-16
  • Virksomheden skal adressere løn uenighed mellem kønnene og mellem de højeste lønninger og medianlønnen.
 • S1-17
  • Virksomheden skal redegøre for det samlede antal rapporterede tilfælde af diskrimination, klager om menneskerettighedsbrud, samt bøder, straffe og erstatninger som resultat heraf.
   • Virksomheden skal offentliggøre nødvendig information om tvangsarbejde, human trafficking og børnearbejde, mm. i henhold til gældende internationale konventioner.

ESRS S2 – Medarbejdere i værdikæden 

 • S2-1
  • Virksomheden skal fremlægge de eksisterende retningslinjer for håndteringen af væsentlige effekter, risici og muligheder for arbejdsstyrken i værdikæden. 
 • S2-2
  • Virksomheden skal fremlægge, hvordan man samarbejder og kommunikerer med arbejdstagere i værdikæden.
 • S2-3
  • Virksomheden skal fremlægge, hvordan den arbejder med at begrænse de identificerede negative effekter, som påvirker værdikædens arbejdsstyrke.
 • S2-4
  • Virksomheden skal fremlægge, hvordan dens aktiviteter påvirker værdikædens medarbejdere og hvordan risici reduceres og muligheder fremmes. 
 • S2-5
  • Virksomheden skal fremlægge tidsstyret og outcome-orienteret målsætninger, der reducerer negative effekter på medarbejdere i værdikæden; fremmer de positive tiltag eller håndterer risici og muligheder. 

ESRS S3 – Påvirkede samfund

 • S3-1
  • Virksomheden skal redegøre for sine retningslinjer vedr. de påvirkede samfund af dets aktiviteter. 
 • S3-2
  • Virksomheden skal redegøre for fremgangsmåden ift. hvordan de engagerer sig i de påvirkede samfund og dets repræsentanter.
 • S3-3
  • Virksomheden skal fremlægge, hvilke kanaler de påvirkede samfund har til at ytre bekymringer, samt hvordan der bliver fulgt op på disse bekymringer. 
 • S3-4
  • Virksomheden skal fremlægge, hvordan de arbejder med at forebygge eller tilpasse sig de negative effekter på de påvirkede samfund, eller hvordan de søger at fremme de positive effekter.  
 • S3-5
  • Virksomheden skal fremlægge tidsstyret og outcome-orienteret målsætninger, der reducerer negative effekter på de påvirkede samfund; fremmer de positive tiltag eller håndterer risici og muligheder. 

ESRS S4 – Forbruger og slutbrugere 

 • S4-1
  • Virksomheden skal redegøre for sine retningslinjer vedr. forbrugere og slutbrugere – særligt ift. effekter på menneskerettigheder.
 • S4-2
  • Virksomheden skal redegøre for fremgangsmåden, hvor de engagerer sig med forbrugere og slutbrugere. 
 • S4-3
  • Virksomheden skal fremlægge, hvilke kanaler forbrugere og slutbrugere har til at ytre bekymringer, samt hvordan der bliver fulgt op på disse bekymringer. 
 • S4-4
  • Virksomheden skal fremlægge, hvordan de arbejder med at forebygge eller tilpasse sig de negative effekter på forbrugere og slutbrugere, eller hvordan de søger at fremme de positive effekter.  
 • S4-5
  • Virksomheden skal fremlægge tidsstyret og outcome-orienteret målsætninger, der reducerer negative effekter på forbrugere eller slutbrugere; fremmer de positive tiltag eller håndterer risici og muligheder.

Ønsker du at vide mere om de nye ESRS.

European Financial Reporting Advisory Group’s side om udkastet 

Europa-kommissionen’s side om CSRD

Up ↑