ESRS – Hvad kan vi forvente af de grønne krav?

Vi har nærlæst Europakommissionens længe ventede European Sustainability Reporting Standards – forkortet ESRS – og må konstatere, at den grønne omstilling stadig har førertrøjen. Dette er del 2 i vores serie, hvor vi går i dybden med indholdet af CSRD. Tag gerne fat i cApung hvis du har brug for yderligere information eller sparring omkring de kommende krav.

CSRD og rapporteringsstandarderne

Del 2 ud af 4 – Environmental

Med CSRD introduceres der både generelle krav som alle virksomheder skal rapportere på, men også nye branchespecifikke krav. På baggrund af en dobbelt væsentlighedsanalyse skal virksomheder afgøre hvilke af disse, der er relevante. Rapporteringen med de nye ikke-finansielle regnskaber begynder d. 1. januar 2025 for de allerstørste virksomheder.

ESRS E1 – Klimaforandringer

 • E1-1
  • Det første punkt er fremlæggelsen af, hvordan virksomhedens forretningsmodel er kompatibel med Parisaftalens målsætninger om at begrænse de globale temperaturstigninger ved 1.5 grader og EU’s ambition om at blive klimaneutral i 2050. Perspektivet her skal inkludere fortidens, nutidens og fremtidens strategier.
   • Der skal redegøres for, hvordan virksomhedens forretningsmodel påvirkes af klimaforandringer og herefter skal virksomheden redegøre for, hvordan de klarlægger miljøpåvirkning, risici og muligheder. 
 • E1-2
  • Under punkt 2 skal virksomheden redegøre for hvilke eksisterende tiltag og strategier de har ift. tilpasningen til klimakrisen.
   • Denne redegørelse skal dække over: afbødning af klimaforandringer; tilpasning til klimaforandringer; energieffektivitet; udrulningen af genanvendelige energikilder; mm.   
 • E1-3
  • Under punkt 3 skal virksomheden redegøre for hvilke handlinger og ressourcer, der er sat af til klimahandling.
   • Virksomheden skal indikerere hvilke ressourcer, der vil være nødvendige for at implementere klimahandlingsplanerne.
 • E1-4
  • Under punkt 4 skal virksomheden fremlægge præcist hvilke målsætninger de har sat ift. reduktionen af drivhusgasser.
 • E1-5
  • Virksomheden skal redegøre for sit energiforbrug og energimix.
   • Energimixet skal klarlægges – totale energiforbrug fra fossile, nukleare og genanvendelige kilder.
    • Hvis virksomheden er en del af en såkaldt “high climate impact sector”, skal energi intensiten baseret på nettoomsætning indrapporteres.
 • E1-6
  • Under punkt 6 skal virksomheden redegøre for scope 1, 2 og 3 udledning af drivhusgas, samt den totale udledning. 
 • E1-7
  • Virksomheden skal redegøre for, hvor mange tons CO2e virksomheden har reduceret eller kompenseret enten i egne operationer eller bidraget til i sin værdikæde.
  • Hvis det er gældende, skal virksomheden også rapportere om, hvordan man har bidraget til reduktionen eller udtagelsen af drivhusgasser gennem bl.a. carbon-kreditter eller EU CO2-kvoteordning.
 • E1-8
  • Under punkt 8 skal virksomheden redegøre for om og hvordan de arbejder med intern klimakompensation.
 • E1-9 Virksomheden skal redegøre for de økonomiske effekter i forbindelse med en grøn omstilling og engagementet i grønne projekter. 

ESRS E2 – Forurening

 • E2-1
  • Virksomheden skal redegøre for hvilken effekt og hvilke risici og muligheder, man har i relation til arbejdet med at begrænse forurening. 
   • Hvordan arbejder man med at afbøde forureningen af vand-, luft- og jordressourcer.
   • Hvordan udbyttes eller minimeres brugen af SVHC-stoffer (Substances of Very High Concern).
 • E2-2
  • Virksomheden skal rapportere, hvilke handlinger man har taget for at reducere forurening, samt hvilke ressourcer der er sat af til disse handlinger.
   • De fremlagte handlinger skal beskrive om de er med til at undgå, reducere eller rette op på forurening. 
 • E2-3
  • Her skal man fremlægge sine målsætninger om at reducere forurening. De forurenende stoffer er inddelt i 4 kategorier.
   • Stoffer, der forurener luften. 
   • Stoffer, der forurener vandet. 
   • Stoffer, der forurener jorden.
   • Øvrige forurenende stoffer.
 • E2-4
  • Virksomheden skal redegøre for hvilke forurenende stoffer, der bliver udledt i forbindelse med produktion eller leverancen af service.
 • E2-5
  • Virksomheden skal redegøre for hvilke “substances of concern”, der indgår som en del af virksomhedens produktion eller generelle virke.
   • Redegørelsen skal indeholde den totale mængde af disse stoffer, der bliver produceret eller indkøbt. 
 • E2-6
  • Virksomheden skal under punkt 6 redegøre for hvilke finansielle effekter, der kan forudses i forbindelse med virksomhedens forureningsrelaterede risici og muligheder.

ESRS E3 – Vand- og marineressourcer. 

 • E3-1
  • Virksomheden skal redegøre for hvilke handlinger og policies, man har igangsat i forhold til vand- og marineressourcer.
 • E3-2
  • Virksomheden skal fremlægge hvilke handlinger man har taget i forbindelse med håndteringen af vand- og marineressourcer, samt hvilke ressourcer, der er sat af til disse handlinger. 
 • E3-3
  • Under punkt 3 skal virksomheden fremlægge hvilke målsætninger man har taget i forbindelse med håndteringen af vand- og marineressourcer. 
 • E3-4
  • Virksomheden skal fremlægge information om dets nuværende vandforbrug, samt risici, muligheder og effekter i denne forbindelse. 
 • E3-5
  • Virksomheden skal redegøre for de finansielle effekter, risici og muligheder i forbindelse med håndteringen af vand- og marineressourcer. 

ESRS E4 – Biodiversitet og økosystemer

 • E4-1
  • Virksomheden skal redegøre for sin påvirkning af biodiveersitet og økosystemer.
   • Virksomheden skal rapportere hvor disse påvirkninger stammer fra og hvordan de påvirker udviklingen af virksomhedens forretningsmodel.
 • E4-2
  • Virksomheden skal redegøre for sine policies vedrørende håndteringen af væsentlige risici, muligheder og effekter i forbindelse med biodiversitet og økosystemer. 
 • E4-3
  • Virksomheden skal redegøre for, hvilke handlinger man har taget i forbindelse med biodiversitet og økosystemer, samt hvilke ressourcer, der er afsat til disse. 
 • E4-4
  • Virksomheden skal under punkt 4 fremlægge sine målsætninger og ambitioner i forbindelse med biodiversitet og økosystemer. 
 • E4-5
  • Virksomheden skal fremlægge data på sin påvirkning af forandringer i bæredygtighed og økosystemer.
 • E4-6
  • Virksomheden skal under punkt 6 fremlægge finansielle risici, muligheder og effekter i forbindelse med bæredygtighed og økosystemer.

ESRS E5 – Ressourceforbrug og cirkulær økonomi

 • E5-1
  • Virksomheden skal under punkt 1 redegøre for de materielle effekter, risici og muligheder i forbindelse med ressourceforbrug og cirkulær økonomi. 
 • E5-2
  • Virksomheden skal redegøre for hvilke handlinger man har taget i forbindelse med ressourceforbrug og cirkulær økonomi, samt hvilke ressourcer, der er afsat til disse. 
 • E5-3
  • Virksomheden skal fremlægge sine målsætninger og ambitioner i forbindelse med biodiversitet og økosystemer.
 • E5-4
  • Virksomheden skal redegøre for dets inflow af materiale. 
 • E5-5
  • Virksomheden skal redegøre for dets outflow af materiale. 
 • E5-5
  • Virksomheden skal fremlægge de finansielle risici, muligheder og effekter i forbindelse med ressourceforbrug og økosystemer. 

Kilder til mere information om CSRD og ESRS

Up ↑