De grønne tilskudspuljer

Billedet symboliserer hvordan grøn vækst kan sikres med hjælp fra de grønne tilskudspujler

De grønne tilskudspuljer er en oplagt mulighed for at ordentligt komme i gang eller videre med jeres bæredygtige omstilling. De grønne tilskudspuljer – SMV:Grøn 2.0 og SMV:Grønne kompetencer kan hjælpe jeres virksomhed godt på vej ved at sikre jer et kompetenceløft og rådgivning om alt inden for den grønne omstilling. Med SMV:Grønne Kompetencer kan i få dækket op mod 85% af udgifterne til kompetenceløft. Med et tilsagn fra SMV:Grøn 2.0 er tilskudsprocenten 25% for investering og 50% for rådgivning.

Få et boost med de grønne tilskudspuljer:

Der er denne gang skruet voldsomt op for intervallet af ansøgningsrunder på både de to puljer.

  • 13. september 2023 – 11. oktober 2023
  • 12. oktober 2023 – 15. november 2023
  • 16. november 2023 – 13. december 2023
  • 14. december 2023 – 24. januar 2024 

I hver ansøgningsrunde er der i alt 8.360.000 kr.

Vi har allerede hjulpet mange virksomheder i gang eller videre, og har eksempler på referencer liggende, så I kan kigge os lidt i kortene. Vi har fx arbejdet med ESG-rapporteringer siden 2019. Vores tilgang er, at vi starter der hvor I er og hvor det giver mest mening og med SMV-Grøn 2.0 kan vi hjælpe jer med et løft hele vejen. Vi har erfaringerne med at rådgive på alt fra valg af verdensmål; til compliance med CSRD og ESRS, og kan også hjælpe jer i mål med de helt tungeste LCA beregninger. Endelig har vi stor succes med vores ledelsessparring, workshops og kurser, som er oplagte til en SMV:Grønne kompetencer voucher.

CO2 puljen

CO2 puljen er desuden genåbnet primo oktober igen, her er mulighed for 100% finansiering af rådgiver timer,

Fat pennen – jo før jo bedre

Hvis I er interesserede, så det er bare med at fatte pennen, jo før jo bedre. At få tildelt en af de grønne tilskudspuljer kræver naturligvis en god og velargumenteret ansøgning – men det er lidt som i lotto, der er mulighed for flere lodder, hvis det ikke lykkes første gang. Vi tager vi meget gerne en uforpligtende snak med jer om, hvordan I bedst griber det an.

Ellers kan vi også anbefale, at I tager kontakt til jeres lokale erhvershus, her sidder kompetente medarbejdere klar til at hjælpe u/b.