Dobbelt væsentlighedsvurdering

Hvad er en dobbelt væsentlighedsvurdering? Og hvorfor er det nu vigtigt? 

Det mest væsentlige ved EU’s Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) er de konkrete paragraffer, rapporteringsstandarder, og implementeringsfaser, men det er først og fremmest er en række pædagogisk øvelser. Den første øvelse der skal transformere hele det rationale som virksomheder ledes ud fra, er dobbelt væsentlighedsvurderingen. 

Selvom der utvivlsomt er mange på direktionsgangene og i bestyrelseslokalerne, der tager sig til hovedet og bander EU langt væk i disse dage, så er der ingen tvivl om at  CSRD’et og den dobbelte væsentlighedsvurdering er vanvittigt spændende. Med tør lovgivning og revisionstekniske redskaber forsøger man fra EU’s side radikalt at transformere den måde vi tænker virksomhedsledelse på.  

Helt konkret bliver bundlinjen flyttet væk fra et ensporet fokus på økonomi til et multifacetteret fokus. Miljøet, naturen, medarbejdertrivsel, forretningsmodellen, mm. skal trækkes længere ind i den samlede vurdering af virksomhedens sundhed. På nuværende tidspunkt vil det være naivt at sige at økonomien bliver fuldstændigt sidestillet med klima/miljø og social bæredygtighed, men de er rykket tættere på hinanden. 

Den dobbelte væsentlighedsvurdering indeholder to forskellige forståelser for, hvad der kan være væsentligt for en virksomhed. Den ene del skal klarlægge, hvilken indflydelse virksomheden har på omverdenen – det kaldes impact materiality eller påvirknings-væsentlighed på dansk. Det dobbelte er, at virksomheden også skal forholde sig til, hvordan bæredygtighed eller manglen på samme måde påvirker virksomhedens finansielle resultater – kaldet financial materiality eller finansiel væsentlighed.

På nuværende tidspunkt er der stadig nogle ubesvarede spørgsmål omkring dobbelt væsentlighedsvurderingen. Bla. mangler der klarhed om hvor ofte den skal revideres og opdateres. Hvordan vurderingens konklusioner skal fremgå i det ikke-finansielle regnskab og kan de bagvedliggende data risikere at blive gennemgået af en revisor? Et andet stort spørgsmål er, hvorvidt der er tale om en “vurdering” underforstået at der er et betydeligt subjektivt aspekt af konklusionen. Eller skal virksomheden efterstræbe 100% objektivitet? Disse spørgsmål får vi forhåbentligt svar på løbende i takt med at flere og flere virksomheder laver CSRD-rapportering.

Hvor skal I overhovedet begynde?

Det er en stor opgave, der venter virksomhederne ifølge CSRD’et. Tusindvis af datapunkter skal indsamles på tværs af alle virksomhedens forgreninger, datterselskaber og leverandører. Jo større virksomheden er, jo større er kompleksiteten i den opgave der venter. Ikke alt er lige væsentlig for alle virksomheder. Det giver f.eks. meget lidt mening at en virksomhed skal allokere tid og ressourcer til at indsamle data om virksomhedens påvirkning af marineressourcer, hvis man ingen påvirkning har. Derfor bliver virksomheder pålagt at lave en væsentlighedsvurdering, så virksomhedens forhold til omverdenen kan klarlægges og energien kan bruges mest effektivt. Dette er i sig selv en stor opgave der, hvis den udføres rigtigt, kan give et udførligt kendskab til sin organisation og sine stakeholders. Heldigvis begynder enhver rejse med det første skridt, elefanter skal spises en bid af gangen og alt det der. Det er en opgave der skal løses, virksomhedens kort- og langsigtede eksistens afhænger ganske enkelt af det.  

Skridt 1 – få hjælp til opgaven 

Vi anbefaler – ikke overraskende – at I får hjælp ude fra til at udarbejde en dobbelt væsentlighedsvurdering. Vi hjælper virksomheder med at lave disse vurderinger og vil selvfølgelig også hjælpe jer, men der er andre grunde til at et eksternt supplement kan være en god ide. Jeres vurdering vil muligvis være påvirket af diverse interne biases, som kan favorisere særlige rapporteringsstandarder eller underkende standarder, under andre omstændigheder ville vurderes som væsentlige. 

Under alle omstændigheder skal dobbelt væsentlighedsprocessen forankres i jeres organisation. Der skal allokeres tid og ressourcer for at nå i mål med opgaven og ansvaret for at nå i mål med opgaven skal placeres et sted. Det kan være en CFO eller ESG/CSRD-ansvarlig. Måske er I bedst tjent ved at enkelte elementer af processen outsources – eksempelvis til cApung. En dobbelt væsentlighedsvurdering er kun en del af det større hele, så som organisation bør I ikke stirre jer blind på netop denne opgave.