Vi hjælper jer med at undgå greenwashing

Vi besidder en tung viden på det markedsføringsmæssige område og følger tæt hvad forbrugerombudsmanden og andre kommer med af anbefalinger og lovgivning. Derfor er I i trygge hænder, når vi hjælper jer med at kommunikere jeres bæredygtige tiltag, og målsætninger.

EU Kommissionen har netop offentliggjort et forslag til et nyt direktiv og et en tilføjelse til et eksisterende direktiv, der skal tackle greenwashing. Det skal være nemmere for forbrugere at gennemskue påstande om grønne produkter og stille større krav til dokumentationen bag virksomheders grønne kommunikation. Undersøgelser af forbrugeradfærd tydeliggør, at forbrugere oplever i stigende grad oplever problemer med uigennemsigtige grønne påstande og ønsker politisk handling på området.

Det nye direktiv skal harmonisere de europæiske regelsæt og sikre, at det er tydeligt, hvad man må og ikke må på tværs af EU ift. grønne påstande. Derudover ønskes der en opstramning af metodikkerne, der ligger bag grønne påstande og  indsætte en proces hvorved påstandene og mærkninger skal kunne verificeres af en tredjepart. Tilføjelsen skal sikre forbrugerne adgang til information, der gør de grønne valg mere overskuelige. Det forventes også at EU vil arbejde på deciderede forbud mod at pynte sig med grønne påstande, der ikke kan understøttes tilstrækkeligt.

5 gode år til at jeres virksomhed undgår anklager om greenwashing: 

 1. Hold jer orienteret om hvor minimums forventningerne til bæredygtighed i jeres branche ligger
  Følg med i hvordan jeres partnere og konkurrenter arbejder med bæredygtighed, når I starter jeres rejse. Sættes ambitionerne for lavt risikerer I, ikke bliver taget seriøst. Det er nyttigt at vide, hvordan I skiller jer ud. 
 2. Lad de bæredygtige forandringer starte i alle organisationens led frem for på ledelsesgangen
  Hvis selvpromovering af egne grønne tiltag skal virke oprigtigt, skal den grønne mentalitet være gennemgående i organisationen. Oprigtigheden kan opnås ved at uddelegere ansvaret for de nødvendige forandringer. Det er også værd at overveje, om medarbejderens overvejelser og bekymringer skal være en større del af ledelsens beslutninggrundlag. På den måde forankres transformationsprocesserne i virksomhedens kultur og kommunikationen fremstår troværdig.
 3. Fremhæv når I træffer de langsigtede beslutninger, selvom de har kortsigtede negative effekter
  Vi må og skal i mål med vores kollektive projekt om at gøre vores samfund mere bæredygtigt. I fremtiden bliver virksomheders berettigelses grundlag i stigende grad bundet op til deres ageren ift. bæredygtighed og samfundsansvar. Dette kræver svære og langsigtede beslutninger. Ambitiøse omlægninger, som vægter langsigtede resultater højere end de kortsigtede negative økonomiske effekter. Anklager om greenwashing bunder oftest i en mistanke om uærlige intentioner. Virksomhedens intentioner vil fremstå mere oprigtige, hvis vurderingen af de kortsigtede effekter versus de langsigtede er den del af deres kommunikation. 
 4. Start i det små
  Det er ikke nødvendigt at have den ultimative bæredygtigheds strategi på plads fra starten, Rejsen kan sagtens begynde inden. I kommer langt ved: at være ærlige, aldrig at overdrive, og altid kunne dokumentere jeres budskaber/påstande.
 5. Grøn selvpromovering kan have en mindre effekt end I forventer
  EU reagere på de uærlige grønne påstande, da flere studier fremhæver, at forbrugerne ser det som et stort problem. Forbrugere vil ikke leve i en grøn illusion og bliver stadig bedre til at gennemskue falske grønne påstande. Det er derfor en legitim overvejelse på ledelsesgangen, om I overhovedet skal markedsføre jeres tiltag og produkter som mere bæredygtige. Det er ikke utænkeligt at jeres grønne selvpromovering ikke har den ønskede effekt og falder for døve ører. I værste fald bliver I ramt af stramningerne i lovgivningen og jeres organisation kan fremstå uærlige. 

cApung står klar med hjælpen:

I en verden hvor den grønne dagsorden er her, der og alle vegne, trædes der let ved siden af med risiko for at falde i greenwashing fælden. Hos cApung er vi godt rustet til at vejlede jer, så I gør de rette overvejelser, som sikrer jer potentialet ved en mere grønne profil.