Sådan arbejder vi

Hvorfor hedder vi cApung?

cApung betyder guldsmed på indonesisk. Guldsmeden står for transformation – og er en af de få skabninger, som kan flyve opad, nedad, sidelæns og baglæns. Deres æg klækkes i vand og de lever livet i luften. Kort sagt med store potentialer og få begrænsninger. Derudover er den symbol på en masse andre fascinerende betydninger og ordspillet på dansk med at “smede guld” kan vi godt lide, og har derfor valgt navnet.

SMV Grøn 2.0, CO2 puljen, SMV Grønne Kompetencer

Skal din virksomhed igang eller videre med den grønne omstilling? Vi har fagligheden og erfaringen, og hjælper med udgangspunkt i, der hvor I er, og varetager også gerne projektledelsen fra A-Z, eller bidrager som eksperter. Arbejdet sker i tæt samarbejde med jer, og med respekt for jeres virksomhed. Vi udfordrer jer konstruktivt, for at få de bedste resultater. Vi er godkendte som rådgivere til alle ovennævnte tilskudspuljer, men arbejder naturligvis også uden puljerne. Fx som fast konsulent med månedligt timetal efter behov.

Vores kompetencer kan opdeles i tre hovedområder:

Bæredygtighed

Med udgangspunkt i bl.a. FN’s verdensmål og balance mellem people, planet og profit.

Strategi

Vi hjælper med at omsætte bæredygtige mål til sund og overskuelig forretningsstrategi.

Rapportering

Igangsættelse af rapportering – fx ESG, eller CSR, og hjælp til optimal kommunikation.

Vores passion er desuden at:

  • hjælpe små og mellemstore virksomheder i gang med at tænke bæredygtighed ind i hverdagen. Det behøver ikke være så kompliceret, som mange tror.
  • hjælpe virksomheder med at kortlægge de bæredygtige tiltag de allerede (måske ubevidst) gør i dag.
  • identificere mulige tiltag vægtet i forhold til omkostninger kontra effekt, og sikre at det ligger i tråd med virksomhedens DNA. Med udgangspunkt i dette laver vi en strategi for det fremtidige arbejde, herunder milepæle og opfølgning.
  • udarbejde ærlig kommunikation og branding, som på elegant måde viser/fortæller om arbejdet virksomheden gør ifm. bæredygtighed. 
  • lave CSR/ESG regnskaber. Vi ved fra mange i vores netværk, at denne del ofte spænder ben i små- og mellemstore virksomheder, hvor det ikke er et lovkrav, og hvor der ikke er dedikerede ressourcer til det. Mange virksomheder vil gerne, men de ved ikke helt, hvordan de skal gribe opgaven an.  
  • at indgå i en organisation som freelance CSR medarbejder med det antal timer som kræves. Mange virksomheder har ikke behov for fuldtidsansat på dette felt, men har behov for en kompetent medarbejder de kan trække på, i det antal timer som opgaven kræver.

Up ↑