Sådan arbejder vi

Grøn cirkulær omstilling (GCO) og SMV:digital

Skal din virksomhed igang med den grønne cirkulære omstilling eller øget digitalisering? Her har vi fagligheden og hjælper med projektledelse fra A-Z, i tæt samarbejde med jer, og med respekt for jeres virksomhed. Vi vil udfordre jer konstruktivt, hvis det bliver nødvendigt, for at få det bedste resultat. Vi er godkendte som rådgivere til begge ovennævnte tilskudspuljer.

Vores kompetencer kan opdeles i tre hovedområder:

Bæredygtighed

  • – med udgangspunkt i bl.a. FN’s verdensmål og balance mellem people, planet og profit.

Strategi

Vi hjælper med at omsætte bæredygtige og digitale mål til sund forretningsstrategi.

Rapportering

Igangsættelse af rapportering – fx ESG, eller CSR, og hjælp til optimal kommunikation.

Vores passion er desuden at:

  • hjælpe små og mellemstore virksomheder i gang med at tænke bæredygtighed ind i hverdagen. Det behøver ikke være så kompliceret, som mange tror.
  • hjælpe virksomheder med at kortlægge de bæredygtige tiltag de allerede (måske ubevidst) gør i dag.
  • identificere mulige tiltag vægtet i forhold til omkostninger kontra effekt, og sikre at det ligger i tråd med virksomhedens DNA. Med udgangspunkt i dette laver vi en strategi for det fremtidige arbejde, herunder milepæle og opfølgning.
  • udarbejde ærlig kommunikation og branding, som på elegant måde viser/fortæller om arbejdet virksomheden gør ifm. bæredygtighed. 
  • lave CSR/ESG regnskaber. Vi ved fra mange i vores netværk, at denne del ofte spænder ben i små- og mellemstore virksomheder, hvor det ikke er et lovkrav, og hvor der ikke er dedikerede ressourcer til det. Mange virksomheder vil gerne, men de ved ikke helt, hvordan de skal gribe opgaven an.  
  • at indgå i en organisation som freelance CSR medarbejder med det antal timer som kræves. Mange virksomheder har ikke behov for fuldtidsansat på dette felt, men har behov for en kompetent medarbejder de kan trække på, i det antal timer som opgaven kræver.

Up ↑