Workshops og undervisning

cApung tilbyder workshops og undervisning i bæredygtighed via begreber som CSR, ESG, SDG og ikke mindst ordentlighed.

Der er mange måder at tage hul på arbejdet med at blive mere bæredygtig. Vores erfaring er, at de bedste resultater opnås ved at indrage alle virksomhedens medarbejdere. Vores workshops og undervisning i bæredygtighed guider igennem begreber som CSR, ESG, SDG og ikke mindst ordentlighed.

Vi tilbyder både undervisning og facilitering af workshops – hvorvidt den ene eller anden form egner sig bedst, afhænger af virksomhedens kultur og ambitioner.

Indhold i workshop for alle medarbejdere

Introduktion:

 • Hvorfor bæredygtighed? 
 • Grøn omstilling eller bæredygtig omstilling – er der forskel?
 • SDG – kort hvorfor og muligheder.
 • CSR, ESG rapporteringer og fordelene ved at rapportere.
 • Praleliste – eksempler på bæredygtighed, som virksomheder ofte ikke tænker på som sådan.

Gruppearbejde:

 • Hvad gør I allerede – med udgangspunkt i eksempel fra “praleliste”.
 • Hvad kan I hver især ændre, hvilke muligheder ser I på virksomhedsniveau? 
 • Lav en prioriteret liste. 
 • Lav to “top ti lister” med hhv. de ting I allerede gør og de tiltag I vil foreslå.

Opsamling i plenum:

 • Grupperne præsenterer deres lister.
 • Opsamling på gruppernes forslag og vurdering af, om der er sammenfald/overlap eller inspiration til nye tiltag/målsætninger.

Varighed 2-3 timer fx. som gå hjem møde. Pris kr. 9.995,-.

Indhold i ledelses workshop

 • Den overordnede bæredygtighedsstrategi – hvordan vælger man?
  • Verdensmål ud virksomhedens situation/why/kultur/rygrad/historie.
  • Verdensmål her og nu og på sigt.
  • Verdensmål som elementer i ESG rapportering.
  • 5 års målsætninger for ESG resultater og evt. yderligere målepunkter.
  • Milepæle og opfølgning i løbet af året og ved årsafslutning (ift. ESG regnskabet – som bør følge virksomhedens regnskabsår.
 • Sådan skal det kommunikeres – hvad er vigtigt for:
  • medarbejderne
  • kommende medarbejdere
  • investorer
  • kunderne
  • leverandørerne
  • myndigheder

Opsamling: Kommunikation til medarbejderne, så det sikres, at alle føler ejerskab med den fremadrettede proces.

Pris for ledelsesworkshop i fortsættelse af medarbejderworkshop kr. 6.995,- (varighed 2 timer – med mulighed for tilkøb af timer)
Pris som selvstændig workshop på ledelses niveau kr. 18.995,- (varighed 6 timer med mulighed for tilkøb af timer).

Der er også mulighed for individuelle udarbejdede workshops efter bæredygtighedsmodenhed og ambitioner.

Undervisning

Vi underviser også i bæredygtighed og grøn omstilling, men emner som fx. FN’s verdensmål, ESG, CSR, praktisk tilgang til bæredygtighed, strategisk tilgang til bæredygtighed, alt suppleret med eksempler fra praksis. Undervisningen kan tilpasses netop jeres behov.