Workshop tilpasset netop jeres behov


Vi har stor succes med at facilitere workshops ude hos virksomheder. En workshop er ofte en “aha oplevelse” for både medarbejder og ledelsen, og vil efterfølgende skabe dynamik og fællesskab til det videre arbejde med at skabe mere bæredygtighed i virksomheden. En workshop skaber fundamentet, til at alle medarbejdere får forståelse for vigtigheden af den bæredygtige omstilling for virksomhedens succes og i sidste ende overlevelse og dermed bidrager og føler ejerskab.

Indhold i workshop for alle medarbejdere

Introduktion:

 • Hvorfor bæredygtighed? 
 • Grøn omstilling eller bæredygtig omstilling – er der forskel?
 • SDG – kort hvorfor og muligheder.
 • CSR, ESG rapporteringer og fordelene ved at rapportere.
 • CO2 – de forskellige scopes og hvorfor de er så vigtige.
 • Praleliste – eksempler på bæredygtighed, som virksomheder ofte ikke tænker på som sådan.

Gruppearbejde:

 • Hvad gør I allerede – med udgangspunkt i eksempel fra “praleliste”.
 • Hvad kan I hver især ændre, hvilke muligheder ser I på virksomhedsniveau? 
 • Lav en prioriteret liste. 
 • Lav to “top ti lister” med hhv. de ting I allerede gør og de tiltag I vil foreslå.

Opsamling i plenum:

 • Grupperne præsenterer deres lister.
 • Opsamling på gruppernes forslag og vurdering af, om der er sammenfald/overlap eller inspiration til nye tiltag/målsætninger.

Varighed 2-3 timer fx. som gå hjem møde. Pris kr. 14.995,-.

Eksempel på indhold i ledelses workshop:

 • Den overordnede bæredygtighedsstrategi – hvordan vælger man?
  • Verdensmål ud virksomhedens situation/why/kultur/rygrad/historie.
  • Verdensmål her og nu og på sigt.
  • Verdensmål som elementer i ESG rapportering.
  • 5 års målsætninger for ESG resultater og evt. yderligere målepunkter.
  • Milepæle og opfølgning i løbet af året og ved årsafslutning (ift. ESG regnskabet – som bør følge virksomhedens regnskabsår.
 • Sådan skal det kommunikeres – hvad er vigtigt for:
  • medarbejderne
  • kommende medarbejdere
  • investorer
  • kunderne
  • leverandørerne
  • myndigheder

Opsamling: Kommunikation til medarbejderne, så det sikres, at alle føler ejerskab med den fremadrettede proces.

Pris for ledelsesworkshop i fortsættelse af medarbejderworkshop kr. 4.995,- (varighed 2 timer – med mulighed for tilkøb af timer).

Pris som selvstændig workshop på ledelsesniveau kr. 18.995,- (varighed 4 timer med mulighed for tilkøb af timer).

Workshops og undervisning kan også udføres som en del af  eller SMV Grønne kompetencer.

Der er også mulighed for individuelle udarbejdede workshops efter bæredygtighedsmodenhed og ambitioner.